Vivekanantha Homoeo Clinic & Psychological Counselling Centre Welcomes You

Friday, May 31, 2024

உங்க குழந்தைக்கு ADHD பிரச்சனை இருக்கா? அப்போ அவசியம் இதை பாருங்க


 


Attention Deficit Hyperactivity Disorder உங்க குழந்தைக்கு ADHD பிரச்சனை இருக்கா? அப்போ அவசியம் இதை பாருங்க - கவனக்குறைவு மற்றும் அதீத செயல்பாடு குறைபாடு


 Definition

Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is a problem of not being able to focus, being overactive, not being able control behaviour, or a combination of these. For these problems to be diagnosed as ADHD, they must be out of the normal range for a person's age and development. அதி சுட்டித்தனமாக இருத்தல், எந்த ஒரு செயலிலும் முழு கவனம் செலுத்த இயலாமை, நடவடிக்கைகளை கட்டுப்படுத்த முடியாமை, இதில் ஏதேனும் ஒன்றோ ஒன்றிற்கு மேற்பட்டோ இருந்தால் அது டி எச் டி எனப்படும்.


Alternative Names

ADD; ADHD; Childhood hyperkinesis, Hyper active child, hyperactivity, 


Causes - காரணங்கள் 

ADHD usually begins in childhood, but may continue into the adult years. It is the most commonly diagnosed behavioural disorder in children. ADHD is diagnosed much more often in boys than in girls.


It is not clear what causes ADHD. A combination of genes and environmental factors likely plays a role in the development of the condition. Imaging studies suggest that the brains of children with ADHD are different from those of children without ADHD. டி எச் டி க்கு குறிப்பிடத்தக்க காரணம் ஏதும் கண்டறியப்படவில்லை, ஜீன்கள் ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் என கருதப்படுகிறது.


Symptoms - அறிகுறிகள்

Symptoms of ADHD fall into three groups:

 • Not being able to focus (inattentiveness) (கவனம் செலுத்த முடியாமை)
 • Being extremely active (hyperactivity) (அதிக சுட்டித்தனமாக இருப்பது)
 • Not being able to control behavior (impulsivity) (உணர்ச்சியை, செயல்பாடுகளை கட்டுபடுத்த முடியாமை)

Some people with ADHD have mainly inattentive symptoms. Some have mainly hyperactive and impulsive symptoms. Others have a combination of different symptom types. Those with mostly inattentive symptoms are sometimes said to have attention deficit disorder (ADD). They tend to be less disruptive and are more likely not to be diagnosed with ADHD.


Inattentive Symptoms - கவனக்குறைவின் அறிகுறிகள்

 • Fails to give close attention to details or makes careless mistakes in schoolwork (பள்ளிகளில் கவனக்குறைவின் காரணமாக செய்யும் தவறுகள்)
 • Has difficulty keeping attention during tasks or play (வகுப்பிலும் படிக்கும் போதும் அல்லது விளையாடும் போதும் கவனமின்மையால் சிரமம்)
 • Does not seem to listen when spoken to directly (சொல்லும் பேச்சை கேட்க மாட்டார்கள்)
 • Does not follow through on instructions and fails to finish schoolwork or chores and tasks (பள்ளிகூடத்தில் சொல் பேச்சை கேட்பதில்லை, ஹோம் ஒர்க் முடிக்க மாட்டார்கள்)
 • Has problems organizing tasks and activities (தினசரி நடவடிக்கைகளை செய்ய  முடியாமல் சிரமப்படுவார்கள்)
 • Avoids or dislikes tasks that require sustained mental (such as schoolwork)
 • Often loses toys, assignments, pencils, books, or tools needed for tasks or activities (பெரும்பாலும் பொம்மைகள், பணிகள் , பென்சில்கள் , புத்தகங்கள், கருவிகள் தொலைத்துவிடுவார்கள் அல்லது சேதப்படுத்துவார்கள்)
 • Is easily distracted (எளிதாக கவனச்சிதறல் ஏற்படும்)
 • Is often forgetful in daily activities (தினசரி நடவடிக்கைகளை அடிக்கடி மறந்துவிடுவார்கள்)


Hyperactivity Symptoms (அதீத செயல்பாடுசுட்டித்தனத்திற்கான அறிகுறிகள்)

 • Fidgets with hands or feet or squirms in seat – அமைதியாக ஓரிடத்தில் அமர்ந்திருக்க மாட்டார்கள்.
 • Leaves seat when remaining seated is expected – உட்கார்ந்திருக்க சொன்னால் உடனே அந்த இடத்திலிருந்து ஓடிவிடுவார்கள்
 • Runs about or climbs in inappropriate situations – அபாயகரமான இடங்களில் ஓடுவது ஏறுவது போன்ற செயல்களில் ஈடுபடுவார்கள்,
 • Has problems playing or working quietly – இவர்களால் அமைதியாக விளையாடுவதோ வேலை செய்வதோ முடியாது,
 • Is often "on the go," acts as if "driven by a motor" – எப்போதும் மிகவும் சுறுசுறுப்பாகவும், மோட்டார் சைக்கிளை போல ஓடிக்கொண்டும் இருப்பார்கள்.
 • Talks excessively – மிக அதிகமாக பேசுவார்கள்,


Impulsivity Symptoms (கவன பற்றாக்குறை அறிகுறிகள்)

 • Blurts out answers before questions have been completed (கேள்விகளை முடிப்பதற்கு முன்பு பதில்களை சொல்ல முயற்சிப்பது)
 • Has difficulty awaiting turn (வரிசையில் காத்திருக்க மாட்டார்கள்)
 • Interrupts or intrudes on others (மற்றவர்கள் விசயத்தில் குறுக்கீடுவது அல்லது தலையிடுவது) 


பொதுவாக

ADHD உள்ள குழந்தைகள்

 • நாம் சொல்லுவதை ஒழுங்காக கேட்டு அதன் படி நடக்க மாட்டார்கள்.
 • வகுப்பில் பாடங்களை கவனிப்பதிலும் ,வேலை செய்யும் போதும் விளையாடும் போதும் அவர்கள் கவனம் நிலத்திருக்காது.
 • பள்ளிக் கூடத்தில் பென்சில்,பேனா, ரப்பர்,ஸ்கேல் என்று நாளும் தொலைத்து விட்டு வருவார்கள்.
 • ஏதாவது சொன்னால் மண்டையில் ஏறாதது போல் நிற்பார்கள்.
 • நுட்பமான விபரங்களை தெரிந்து கொள்ளவோ தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ளவோ ஆர்வமிருக்காது.
 • நன்றாக யோசித்து செய்ய வேண்டிய செயல்களை செய்வதற்கு சிரமப்படுவார்கள்.
 • செயல்பாடுகளில் ஒரு ஒழுங்கு இருக்காது.
 • ஞாபக மறதி அதிகம் இருக்கும்.
 • எப்போதும் துறு துறுவென்று இருப்பார்கள்
 • ஓடுவது,குதிப்பது,மரங்களில் ஏறுவது என்று எதையாவது செய்து கொண்டிருப்பார்கள்.
 • அமைதியாக விளையாடமாட்டார்கள்.
 • முந்திரிக் கொட்டை போல் பதில் சொவார்கள்
 • பிறருக்கு தொல்லைகள் தருவார்கள்
 • ஒரே இடத்தில் கொஞ்ச நேரம் அமைதியாக உட்கார மாட்டார்கள்.
 • அதிகம் பேசுவார்கள்.
 • தன் முறை வரும் வரை பொறுமை காக்க மாட்டார்கள்.
 • யோசிக்காமல் செயல் படுவார்கள்.ஆபத்தாக செயல் படுவார்கள்
 • கவனமின்றி சாலையை கடப்பார்கள் .
 • யோசிக்காமல் சட்டென எதையாவது கூறி விடுவது.
 • கவனம் அடிக்கடி மாறிக்கொண்டே இருக்கும்.
 • சிலவற்றை செய்ய அடிக்கடி ஞாபகப்படுத்திக்கொண்டே இருக்க வேண்டும்
 • தூங்குவதில் சாப்பிடுவதில் பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம்.
 • பயம் மற்றும் கோபத்தை கட்டுப்படுத்த முடியாது.
 • சக நண்பர்களோடு அடிக்கடி ஒத்துப் போகாது.


Exams and Tests (பரிசோதனை)

If ADHD is suspected, the person should be evaluated by a health care professional. There is no test that can make or exclude a diagnosis of ADHD. The diagnosis is based on a pattern of the symptoms listed above. When the person with suspected ADHD is a child, parents and teachers are usually involved during the evaluation process.


Most children with ADHD have at least one other developmental or mental health problem. This problem may be a mood, anxiety or substance use disorder; a learning disability; or a tic disorder. A doctor can help determine whether these other conditions are present.


Treatment -சிகிச்சை

Treating ADHD is a partnership between the health care provider and the patient. If the patient is a child, parents and often teachers are involved. For treatment to work, it is important to:

 • Confirm the person has ADHD. (.டி.எச்.டி உள்ளதை உறுதிப்படுத்தவும்)
 • Start medicine or therapy. (மருத்துவ சிகிக்சை / பயிற்சிக்காக மருத்துவரை  ஆலோசிப்பது)
 • Follow-up regularly with the doctor to check on goals, results. During these visits, information should be gathered from the patient and if relevant, parents and teachers. (தொடர்ந்து சிகிச்சை எடுக்கவும்)


Homoeopathy Medicines Treatment for ADHD –ஓமியோபதி மருத்துவ சிகிச்சை

Medicine combined with behavioral treatment often works best. There are several different ADHD medicines that may be used alone or in combination. Experienced Homeopathy doctor  will decide which medicine is right based on the person's symptoms and needs.


Therapy பயிற்சி

Therapy for both the patient and if relevant, the family, can help everyone understand and gain control of the stressful feelings related to ADHD.


A common type of ADHD therapy is called behavioral therapy. It teaches children and parents healthy behaviors and how to manage disruptive behaviors. For mild cases of ADHD, behavioral therapy alone  can sometimes be effective.


Other tips to help a child with ADHD include:

 • Talk regularly with the child's teacher. (குழந்தையின் ஆசிரியரிடம் தவறாமல் பேசுவது)
 • Keep a consistent daily schedule, including regular times for homework, meals, and outdoor activities. Make changes to the schedule in advance and not at the last moment.
 • Limit distractions in the child's environment.
 • Make sure the child gets a healthy, varied diet, with plenty of fiber and basic nutrients.
 • Make sure the child gets enough sleep.
 • Praise and reward good behavior.
 • Provide clear and consistent rules for the child.


Outlook – Prognosis

ADHD is a long-term, chronic condition. If it is not treated correctly, ADHD may lead to:

 • Drug and alcohol abuse (போதை மருந்து மற்றும் ஆல்கஹால் உபயோகிப்பது)
 • Not doing well in school (பள்ளியில் சிறப்பாக செயல்பட முடியாமை)
 • Problems keeping a job (ஒரே வேலையில் நிரந்தரமாக இருக்கமாட்டார்கள்)

One third to one half of children with ADHD continue to have symptoms of inattention or hyperactivity-impulsivity as adults. Adults with ADHD are often able to control behavior and mask difficulties.


Whom to contact for ADHD Counseling & Treatment

Vivekanantha Clinic Doctors treats many cases of  ADHD,  with successful results. Many patients get relief after taking treatment from  Vivekanantha Clinic.  You can meet the Doctors at Vivekanantha Homeopathy Clinic, Velachery, Chennai 42. To get appointment please call 9786901830, +91 94430 54168 or mail to consult.ur.dr@gmail.com, 


For more details and Consultation

Contact us 

Vivekanantha Clinic & Psychological Counseling Center, at

Chennai:- 9786901830 

Panruti:- 9443054168 


Mail : consult.ur.dr@gmail.com, homoeokumar@gmail.com 


For appointment please Call us or Mail Us


For appointment: SMS your Name -Age – Mobile Number - Problem in Single word - date and day - Place of appointment (Eg: Rajini - 99xxxxxxx0 – ADHD, ADD, – 21st Oct, Sunday - Chennai), You will receive Appointment details through SMS.ஏடிஹெச்டி தமிழ், டி ஹெச் டி adhd in tamil, adhd treatment in tamilnadu, ADHD treatment in Chennai, ADHD best treatment velacheri, ADHD best homeopathy doctor in Chennai, டி ஹெச் டி விளக்கம் தமிழில், எடிடி நோய், அதி சுட்டிக்குழந்தை சிகிச்சை தமிழில், adhd counseling Chennai, adhd specialist doctor Chennai, adhd specialty hospital, adhd cure, adhd diet, adhd home remedy, adhd management, அட்டென்ஷன் டிபிசிட் ஹைப்பர் ஆக்டிவிட்டி டிஸ்ஸார்டர், Impulsive behavior, ADD, ADHD, Childhood hyperkinesis, Hyper active child, hyperactivity, பஹத் பாசில்,

Contact for Appointment

Name

Email *

Message *

Clinic & Camp Clinics

Vivekanantha Homoeo Clinic & Psychological Counselling Center

Dr.Senthil Kumar’s Consultation Schedule

Chennai

Head Office

Monday to Saturday:- 10.00am to 12.30pm &

5.00pm to 8.30pm

Sunday: - 10.30am to 12.30pm

(Consultation by Appointment only)

For Appointment

Please call: 09443054168,

Paramount Park

(Dr Plaza) - B Block,

B-12, Second Floor,

Velachery Main Road,

Direct Opposite to Saravana Stores,

Supreme Mobiles upstairs,

Near Vijaya nagar Bus Stand,

Velachery, Chennai 42,

Panruti

Branch Office

Monday(First & Third Monday of Every Month)

10.00am to 12.30pm &

05.30pm to 8.30pm

(Consultation by Appointment only)

For Appointment

Please call: 09443054168,

11, Kuchipalayam Street

(Opposite lane to Boys Hr Sec School), Panruti-607106,

Cuddalore District,

Tamil Nadu, IndiaPondicherry

Branch Office

Every Saturday:

11.00am to 02.00pm

(Consultation by Appointment only)

Appointment

Please call: 09443054168,

NB:-

Ø We are taking only minimum number of patients per day.

Ø We are allotting 40 to 5o minutes for new patients & 15 to 20 minutes for follow-ups.

Ø So be there at time to avoid unwanted waiting

Ø we concentrate more to patient’s privacy, so we are allotting 40 to 50 minutes/client – “so be there at time”

Ø We treat Many Diseases, so no one can know for what problem you are taking the treatment – So feel free to talk with Doctor and visit the Clinic.

For Appointment

Please call: 09443054168, 09786901830

Please call the Doctor and explain your problems in short, then SMS your Name – Mobile Number - Problem in Single word - date and day - Place of appointment (Eg: Rajini - 99xxxxxxx0 – Psoriasis – 21st Oct Sunday - Chennai )

You will receive Appointment details through SMS

For Foreign patients

For more detail and mode of payment

Send mail to consult.ur.dr@gmail.com

Or

Call +91 9443054168, +91 9786901830

http://homeoall.com/

Professional secrecy will be maintained

(Your complaints and other Details should be kept very confidential)

Join with me in Facebook

Disclaimer:

Disclaimer: These articles is for information only and should not be used for the diagnosis or treatment of medical conditions. we used all reasonable care in compiling the information but make no warranty as to its accuracy. Consult a doctor or other health care professional for diagnosis and treatment of medical conditions.